2011-10-10 10:00

Hushållen mindre negativa till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator vänder upp

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden är fortfarande svagt, men starkare än förra månaden. Nära hälften av hushållen tror på fallande priser och nära tre av tio tror på stigande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som presenteras idag. Boprisindikatorn är negativ för tredje månaden i följd.
Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,4 procent om ett år och 9 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 47 procent att de tror på fallande priser, att jämföra med 50 procent förra månaden. Andelen som tror på stigande priser ligger på 28 procent, mot 26 procent förra månaden. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 20 procent, samma som förra månadens nivå.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i oktobermätningen på  minus 19, en uppgång med 5 enheter sedan förra månaden.

  • Hushållen inser att den uppbromsade konjunkturen kommer att betyda låga räntor. Det är sannolikt den främsta förklaringen till att synen på bostadsmarknaden blivit något ljusare. Att börsen inte fortsatt falla bidrar sannolikt också, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,39 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,39 procent, att jämföra med 2,47 procent i septembermätningen.

  • Hushållens ränteförväntningar ligger i dagsläget sannolikt något högt. I SEB:s ränteprognos kommer reporäntan att ligga kvar på 2 procent i närmare två år, säger Gunilla Nyström.

Nio procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 9 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är fyra enheter fler än förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 28 september till 5 oktober 2011.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 juni-11 juli-11 aug-11 Sept-11
40 48 41 32 36 27 34 36 29 9 -2 -24

För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se