2011-08-08 10:02

Hushållen allt mer negativa till bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator faller till minus 2

De svenska hushållens förtroende för bostadsmarknaden fortsätter att försvagas. Andelen hushåll som räknar med stigande bostadspriser det kommande året är lägre än för en månad sedan, och fler hushåll än tidigare tror på fallande priser. Boprisindikatorn är negativ för första gången sedan april  2009, vilket innebär att det nu är fler hushåll som tror på fallande bostadspriser än som tror på stigande. Hushållen tror att reporäntan ligger på cirka 2,8 procent om ett år och 7 procent planerar att binda räntan.

Av tillfrågade hushåll svarar 35 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 42 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser ligger på 37 procent att jämföra med förra månadens nivå på 33 procent. Andelen som tror på stillastående priser ligger på 21 procent mot förra månadens nivå, 20 procent.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i augustimätningen på  minus 2, en nedgång med 11 enheter sedan förra månaden.

  • Kraftigt fallande börskurser i spåren av bland annat skuldoro i USA med flera länder har ytterligare spätt på hushållens mer negativa syn på bostadsmarknaden. Dessutom inser hushållen att det, trots kraftigt stigande räntekostnader på senare tid, väntar fortsatta räntehöjningar från Riksbanken framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2, 79 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,79 procent, att jämföra med 2,19 procent i julimätningen.

  • Hushållens ränteförväntningar ligger nu högre och närmare Riksbankens ränteprognos än tidigare, säger Gunilla Nyström.

Sju procent av hushållen planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 juli till 3 augusti 2011.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 juni-11 juli-11
30 31 40 48 41 32 36 27 34 36 29 9
  För mer information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Elisabeth Lennhede, Press & PR
070-763 99 16
elisabeth.lennhede@.seb.se