2011-05-03 07:30

Första kvartalet 2011: Rörelseresultat 4,4 miljarder kr (1,3)

"Genom tydlig kundfokusering och kontinuerlig kostnadskontroll fortsätter vi skapa värden för både kunder och aktieägare som Relationsbanken i vår del av världen.

Det första kvartalets resultat visar att kunderna uppskattar våra erbjudanden och medarbetare. Affärsvolymerna ökar gradvis och vi ser ökad transaktionsaktivitet bland storföretagskunderna. Ett exempel är att SEB har deltagit i över 90 procent av de publika företagsfinansieringarna i Norden under kvartalet."

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet för det första kvartalet 2011.

Intäkterna uppgick till 9,7 mdr kr, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010 och en minskning med 4 procent jämfört med förra kvartalet. Kostnaderna uppgick till 5,8 mdr kr vilket var 4 procent högre än motsvarande kvartal 2010 och 6 procent lägre än förra kvartalet.

Räntenettot ökade med 20 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och minskade 6 procent mot förra kvartalet.

Provisionsnettot steg 10 procent jämfört med första kvartalet förra året och minskade 10 procent mot förra kvartalet.

Under kvartalet återfördes 537 Mkr netto av kreditförlusterna och kreditförlustnivån uppgick till -0,17 procent (0,50). Problemlånen minskade med 5,2 mdr kr, eller 19 procent, jämfört med första kvartalet 2010.

Nettoresultatet i den kvarvarande verksamheten uppgick till 3,5 mdr kr (0,8). Räntabiliteten var 14,1 procent (3,3) och vinsten per aktie blev kr 1:59 (0:37).

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,0 procent (12,2 vid årsskiftet) och primärkapitalrelationen var 15,1 procent (14,2 vid slutet av 2010).

Utlåningen till allmänheten ökade med 39 miljarder kronor under kvartalet.

Ladda ned Annika Falkengrens presentation

 

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Malin Schenkenberg, Finansiell Information, 08-763 95 31

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com