2011-04-18 09:43

Flertalet hushåll amorterar på sina bostadslån

Nästan sju av tio hushåll amorterar på sin bottenlån. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB. Marginellt fler svarar att de amorterar jämfört med utfallet i 2010 års undersökning.

 

Av hushåll som äger bostad och har bolån svarar 67 procent att de amorterar på bottenlånen, att jämföra med 66 procent i förra årets undersökning.

 

- Amortering på bostadslånen är en bra sparform som minskar risken i bostadsägandet och på sikt ger lägre boendekostnader. Därför är det glädjande att konstatera att andelen som amorterar ökar något,  säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

 

Bara drygt hälften av storstadshushållen amorterar

 

Bland storstadshushållen är det bara 55 procent som svarar att de amorterar på bolånen, att jämföra med 71 procent av hushållen i övriga stadsområden och 78 procent av hushållen på mindre orter och på landsbygd. Undersökningen visar också att amortering är vanligare bland villaägare än bland dem som äger bostadsrätt. 69 procent av villaägarna och 57 procent av bostadsrättsinnnehavarna svarar att de amorterar på bottenlånen.

 

- Hushållen i storstäderna har generellt större lån än hushåll i övriga landet och har därför större anledning att amortera än övriga. Ändå är det dessa hushåll som amorterar i minst utsträckning. Det kan bero på att många upplever att lånen är så stora att det inte är någon idé att amortera. Dessa hushåll borde tänka om. På längre sikt leder amortering till både lägre belåningsgrad och lägre månadskostnader, säger Gunilla Nyström.

 

Frågorna i denna undersökning har ställts av Demoskop i samband med den månatliga undersökningen Boprisindikatorn, som Demoskop sedan mars 2003 genomför på uppdrag av SEB.
Av 1 000 intervjuade personer har 498 bolån och har besvarat frågorna om amortering. Undersökningen genomfördes under perioden 29 mars till 5 april 2011.

 

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

 
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se