2011-02-07 10:00

Fler hushåll tror på stigande bostadspriser

Fler hushåll tror att bostadspriserna ska stiga och något färre än tidigare tror att priserna ska falla. Det visar SEB:s Boprisindikator för februari - som därmed vänder upp efter två månader med fallande siffror. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,97 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är något lägre än förra månaden.

Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 51 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser sjunker till 18 procent från förra månadens nivå, 19 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 21 procent, jämfört med 22 procent i januari.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på 36, en uppgång med 4 enheter sedan förra månaden.

- Svensk ekonomi går mycket starkt och hushållen och företagen har en ljus syn på utvecklingen framöver. Uppenbarligen väger dessa faktorer tyngre för hushållen vid bedömningen av boprisutvecklingen än risken för högre räntor och andra låneåtstramande åtgärder som diskuteras för närvarande, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,97 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,97 procent, exakt samma nivå som i januarimätningen.

- Hushållens ränteförväntningar ligger nu något i underkant, säger Gunilla Nyström.

Andelen hushåll som planerar att binda räntan faller något

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 9 procent under november- januari.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 020 intervjuer, genomfördes under perioden 26 januari till 2 februari 2011.

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 Jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11
40 29 35 41 27 28 30 31 40 48 41 32

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se