2011-02-04 07:30

Fjärde kvartalet 2010: Rörelseresultat 4,3 miljarder kr (0,8)

"Vårt resultat för 2010 speglar att företagens aktivitet ökade mot slutet av året och att kreditkvaliteten tydligt har förbättrats efter stabiliseringen i de baltiska ekonomierna. Vår position som Relationsbanken är starkare idag än innan de senare årens turbulens. En tydlig prioritering av relationerna till våra kunder styrde oss i ett svårt affärsklimat. Vi är övertygade om att vi har den önskade plattformen att växa från framöver."

Så kommenterar SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren resultatet för det fjärde kvartalet 2010.

Rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till 4 296 Mkr (756), en ökning med 51 procent jämfört med föregående kvartal.

Intäkterna uppgick till 10 038 Mkr (9 220), en ökning med 13 procent under kvartalet. Räntenettot ökade med 8 procent och provisionsnettot med 15 procent jämfört med föregående kvartal.

Kostnaderna uppgick till 6 182 Mkr (5 376).

Under fjärde kvartalet gjorde SEB en nettoupplösning av kreditförluster på 419 Mkr till följd av stabiliseringen i de baltiska länderna. Koncernens totala reserveringsgrad vid årets slut var på samma nivå som ett år tidigare: 69,2 procent (69,5).

Kvartalets räntabilitet uppgick till 14,6 procent (1,6).

SEB har bibehållit sina stabila och starka kapitalrelationer. Per den 31 december uppgick kärnprimärkapitalrelationen till 12,2 procent och primärkapitalrelationen till 14,2 procent. Försäljningen av den tyska kontorsrörelsen förbättrade kapitalrelationerna till 12.8 respektive 14.8 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1:50 krona per aktie (1:00).

Försäljningen av den tyska kontorsrörelsen avslutades den 31 januari 2011. För jämförbarhetens skull har resultaträkningen räknats om och redovisas som kvarvarande och avvecklad verksamhet.

Ladda ned Annika Falkengrens presentation


För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-7638501
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77;   070-550 35 00
Annika Halldin, Senior Financial Information Officer, 08-763 85 60
Malin Schenkenberg, Financial Information Officer, 08-763 95 31


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com