2011-03-14 13:03

Färre lånar till renovering och konsumtion

Andelen hushåll som belånar bostaden för renovering eller konsumtion faller tillbaka. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB.

 

30 procent har lånat till renovering de senaste tre åren
Av tillfrågade hushåll svarar 30 procent att de under de senaste tre åren lånat på sin bostad för att renovera eller bygga om, att jämföra med 40 procent för två år sedan och 35 procent förra året.

 

- Högre räntor har fått hushållen att bli mer försiktiga med att göra renoveringar för lånade pengar. Men diskussionen kring eventuellt amorteringskrav eller försämrade ränteavdrag spelar sannolikt också in, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

 

6 procent har belånat bostaden för konsumtion

 

Av de tillfrågade hushållen svarar 6 procent att de någon gång under de tre senaste åren lånat på sin bostad för att finansiera köp av bil, båt, resa eller andra större kapitalvaror som inte har med bostaden att göra. Vid alla tidigare mätningar har nivån legat på 10-11 procent.

 

- Undersökningen visar att de allra flesta hushåll är främmande inför att ta lån på bostaden för att köpa kapitalvaror eller för annan konsumtion och att högre lånekostnader har fått ännu färre att konsumera upp värden i bostaden, säger Gunilla Nyström. 

 

Frågorna i denna undersökning har ställts av Demoskop i samband med månatliga undersökningen Boprisindikatorn, som Demoskop sedan mars 2003 genomför på uppdrag av SEB.
Av 1 000 intervjuade personer har 518 bolån och har besvarat frågorna om höjning av lån. Undersökningen genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars 2011.

 

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

 

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se