2011-01-12 10:00

Färre än tidigare tror på stigande bostadspriser - SEB:s Boprisindikator fortsätter falla

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler hushåll tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator, som faller för andra månaden i följd. Fortfarande tror dock hälften av hushållen att bostadspriserna ska fortsätta upp. Hushållen tror att reporäntan ligger på 1,97 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är oförändrad sedan två månader tillbaka.

 

Av tillfrågade hushåll svarar 51 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 55 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser steg till 19 procent från förra månadens nivå, 14 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 22 procent, jämfört med 26 procent i december.

 

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på 32, en nedgång med nio enheter sedan förra månaden.

 

- Det börjar bli alltmer uppenbart för hushållen att boendekostnaderna kommer att stiga framöver. Räntorna fortsätter upp i takt med starkare konjunktur. Bolånetaket innebär fördyringar för den som finansierar delar av sitt köp med lån utan säkerhet. Och skärpta amorteringskrav och försämrade ränteavdrag är uppe till diskussion som möjliga åtgärder för att dämpa hushållens lust att låna. Sammantaget medför dessa faktorer att hushållens syn på bostadsmarknaden blivit lite svalare, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 1,97 procent om ett år

 

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,97 procent, en ökning med 17 punkter från förra månaden då förväntningarna låg på 1,8 procent.

 

- Hushållens ränteförväntningar ligger nu nära Riksbankens egen prognos för reporäntans utveckling det kommande året, säger Gunilla Nyström.

 

Andelen hushåll som planerar att binda räntan ligger för tredje månaden i följd på samma nivå

 

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar nio procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma nivå som i november och december.

 

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 3 till 11 januari 2011.

 

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

 

jan-10 feb-10 mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10
37 40 29 35 41 27 28 30 31 40 48 41

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

 

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se