2011-10-04 10:00

Deltidsarbete ger lägre pension - få kompenserar för förlusten

Många svenska par har inte planerat för de ekonomiska konsekvenserna om den ena parten skulle avlida. Det visar en webbenkät som SEB gjort bland bankens kunder. Hälften av de par som svarat har inte planerat för hur ekonomin skulle bli om den ena parten avled. Mätningen visar också att väldigt få par där den ena arbetar deltid kompenserar för förlorade pensionsavsättningar, något som kan leda till mycket lägre pension i framtiden för den som deltidsarbetar under lång tid.

SEB har via en webbenkät intervjuat totalt 648 kunder om ekonomi, varav 467 i parrelationer. Resultaten, som speglar de åsikter och attityder som ett urval av SEB:s kunder har, sammanfattas i rapporten "Mina, dina och våra pengar" skriven av SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Enligt rapporten har en majoritet pratat om hur ekonomin skulle påverkas om den ene gick bort, men få har gjort något konkret. Knappt hälften av de tillfrågade svarar att de planerat för hur hushållsekonomin skulle bli om en av parterna avled. Nästan åtta av tio svarar att de inte har skrivit något testamente och bara femton procent har skrivit äktenskapsförord eller samboavtal.

- Kommentarerna från dem som svarat visar att det här är ett gnagande dåligt samvete hos många, där man känner att man borde göra något. Alla sammanboende par borde fundera över vilket skydd som krävs för att den efterlevande ska kunna leva på en önskvärd nivå om det värsta skulle hända, säger Gunilla Nyström.

Mätningen visar också att de flesta par tycker att det är okej att prata om hushållsekonomin och bara ett av tio par brukar bråka om pengar. Nästan sju av tio svarar att de känner till de ekonomiska konsekvenserna av en skilsmässa eller separation.

En annan fråga, ställd till personer där en i familjen arbetar deltid, är om man kompenserar den deltidsarbetande för förlorade pensionsavsättningar. Svaren visar att bara tre av tio familjer gör detta.

- Med tanke på hur många förhållanden som spricker borde den som lönearbetar mindre och hemarbetar mer alltid kompenseras ekonomiskt för sina förlorade avsättningar till pensionen. Den som jobbar deltid under många år kommer nämligen att få mycket lägre pension i framtiden, säger Gunilla Nyström.

- Bäst för pensionen är att jobba heltid, näst bäst är att dela på deltidsarbetet med sin partner. Och fungerar inte det så gäller det att spara extra.

För en person med en heltidslön på 25 000 kronor i månaden som jobbar 80 procent under tio år kan pensionen i slutänden bli flera tusen kronor lägre per månad jämfört med om man hade arbetat heltid.

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

 
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se