2010-09-13 13:19

Valet 2010: SEB-experter står beredda att svara

På söndag den 19 september går Sverige till val. Opinionsundersökningarna kan i dagsläget inte ge ett säkert svar om utgången. Det kan bli majoritetsregering för Alliansen eller de rödgröna, eller minoritetsregering i en vågmästarriksdag. För Sverige handlar det om att välja ekonomisk-politisk väg för i första hand de kommande fyra åren i en fortsatt komplex och utmanande omvärldsmiljö.

 

Vilka blir effekterna från valresultatet på ekonomin, hushållens plånböcker, företagen och finansmarknaderna? 

 

SEB:s experter står beredda att svara på medias frågor både inför, under och efter sammanräkningen av rösterna och fastställandet av valresultatet.

 

 

Robert Bergqvist, Chefekonom, 070-445 1404
Fokus: Ekonomi & politik, marknadsreaktioner/effekter

Håkan Frisén, Chef Ekonomisk Analys, 070-763 8067

Fokus: Ekonomi & politik, marknadsreaktioner/effekter

Gunilla Nyström, Privatekonom, 070-762 1534

Fokus: Valets plånboksfrågor

Ingela Hemming, Företagarekonom, 070-763 8297

Fokus: Valets företagsfrågor

 

Johan Javeus, Chefstrateg, Trading Strategy, 070-325 5145
Fokus: Ekonomi & politik, marknadsreaktioner/effekter

 

För mer information kontakta

Robert Bergqvist 070-445 1404
robert.bergqvist@seb.se

 

 

 

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se