2010-09-17 10:01

Utnämningar i SEB

Nya utnämningar har gjorts inom viktiga kärnområden för SEB

 

Anders Mossberg, som har varit chef för SEB:s livverksamhet sedan 1990, kommer att tillträda en roll som Senior Adviser till koncernchefen. Han kommer att speciellt fokusera på strategiska frågor inom livförsäkringsområdet och även koordinera SEB:s sparerbjudande - kärnområden där banken har en stark position och ser tillväxt framöver. Jan Stjernström, nuvarande chef för SEB Trygg Liv Sverige, har utsetts till ny chef för division Liv.

SEB växer och investerar i den tyska marknaden för företag och institutioner. Fredrik Boheman som för närvarande är chef för division Kapitalförvaltning, har utnämnts till ny chef i Tyskland. Han har tidigare varit chef för SEB i Tyskland liksom för Merchant Banking där. Han har en bakgrund inom just corporate banking.  Han kommer i sin nya roll att rapportera till chefen för division Merchant Banking.

Ingrid Engström, för närvarande chef för HR & Organisationsutveckling, blir Senior Adviser till Fredrik Boheman i Tyskland och kommer att stödja honom med organisationsutveckling och förändringsarbete. I samband med att försäljningen av den tyska kontorsrörelsen slutförs, tillträder Jan Sinclair, nuvarande chef för SEB i Tyskland, en ny roll under första kvartalet 2011 som ställföreträdande Chief Risk Officer (CRO). Han kommer att rapportera till koncernens CRO Johan Andersson.

Anders Johnsson, för närvarande chef för Trading & Capital Markets inom division Merchant Banking, tar över som ny chef för division Kapitalförvaltning. Han har en bred erfarenhet från kapitalmarknaden och private banking. I sin nuvarande roll har Anders Johnsson bidragit till att stärka SEB:s ledande position för storföretag och institutioner i Norden.

Ulf Peterson, chef för staberna inom Kontorsrörelsen, har utsetts till ny chef för HR. Han har bred erfarenhet inom SEB från både stabsfunktioner och affärsverksamheten.

Joachim Alpen, chef för valutahandel inom Trading & Capital Markets, har utsett till ny chef för Trading & Capital Markets. Fredrik Barnekow, för närvarande chef för Securities Finance inom Merchant Banking, blir ny chef för SEB Enskilda Equities. Joachim Alpen och Fredrik Barnekow kommer båda att rapportera till chefen för Merchant Banking.

- Jag är glad att kunna tillkännage dessa utnämningar i ett läge då vi investerar för tillväxt inom våra kärnområden och ökar takten i arbetet med att möta kundernas förväntningar utifrån en helhetssyn och på ett integrerat sätt. Med utnämningarna stärks hela SEB-teamet ytterligare för att bygga den ledande relationsbanken i vår del av världen, säger Annika Falkengren, vd och koncernchef.

Utnämningarna gäller från den 1 november 2010 och SEB:s verkställande ledningen kommer därefter att inkludera:

Annika Falkengren, vd och koncernchef
Johan Andersson, Chief Risk Officer
Jan Erik Back, finansdirektör
Magnus Carlsson, chef för division Merchant Banking
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör
Martin Johansson, chef för division Baltikum
Anders Johnsson, chef för division Kapitalförvaltning
Hans Larsson, chef för Strategi & Affärsutveckling
Bo Magnusson, chef för Koncernstaber & Affärsstöd
Ulf Peterson, chef för HR
Jan Stjernström, chef för division Liv
Mats Torstendahl, chef för division Kontorsrörelsen

 

Utnämningen av ny chef för SEB Tyskland förutsätter sedvanligt godkännande av styrelsen och tillsynsmyndigheten i Tyskland.
  

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.