2010-12-07 13:00

Utnämningar i SEB

Pia Warnerman utsedd till chef för Group Operations & IT och Ylwa Karlgren till chef för Group Ventures & IT Strategy

 

SEB vidtar nu ytterligare åtgärder för att förstärka kunderbjudandet genom att integrera ett flertal affärsstödjande processer. Pia Warnerman, i dag chef för Group Operations, har utsetts till chef för den nybildade funktionen Group Operations & IT och kommer att ingå i SEB:s verkställande ledning. Ylwa Karlgren, i dag chef för Strategy & Business Development inom Group Operations har utsetts till chef för den nybildade funktionen Group Ventures & IT Strategy.


-         Jag är glad att få tillkännage utnämningarna av Pia Warnerman och Ylwa Karlgren. De har båda en gedigen erfarenhet från affärsproduktion och IT som är viktiga delar av SEB:s erbjudanden. Genom att nu formellt föra samman dessa processer, och skapa en ny strategisk IT-funktion, kan vi tillgodose våra kunders behov än mer utifrån en helhetssyn och på ett effektivt sätt, säger SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren.

-         Jag är också glad att välkomna Pia Warnerman till SEB:s verkställande ledning. Hon har de senaste åren framgångsrikt skapat en koncernövergripande funktion för en affärsproduktion med globala processer och kommer nu att tillföra ytterligare fokus på dessa kundkritiska verksamheter, säger Annika Falkengren.

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
08 763 9947, 0763 975466
ola.kallemur@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.