2010-04-19 10:04

Svenskarna allt dystrare om möjligheterna att påverka sin pension

Svenskarna har en mörk syn på sin framtida pension och bara var femte litar på att pensionsbeskeden stämmer överens med den pension man faktiskt kommer att få. Mest pessimistiska är kvinnor och unga. Hälften av svenskarna anser sig också ha små eller inga möjligheter att påverka hur stor den framtida pensionen kommer att bli. Det visar en undersökning som SEB Trygg Liv låtit Demoskop göra bland drygt 4 000 svenskar.

I dagarna får 260 000 privatanställda tjänstemän som omfattas av ITP en blankett hem i brevlådan för omval av sin tjänstepension. Men både tilltron till pensionssystemet och kunskapsnivån är låg. Var tredje tillfrågad vet inte hur stor tjänstepensionen är och över 70 procent säger sig ha dålig kunskap om hur mycket pengar de förväntas ha att röra sig med som pensionär.


-    Det är oroande siffror, säger Jens Magnusson, välfärdsekonom på SEB Trygg Liv. Mest allvarligt är att allt fler inte tror att de kan påverka sin pension, 60 procent idag jämfört med 50 procent vid mätningar för ett år sedan. Men det kan man, till exempel genom att arbeta längre, komplettera den allmänna pensionen med ett privat sparande och genom att aktivt välja pensionsförvaltare. Tjänstepensionen kan komma att utgöra ungefär en tredjedel av den totala pensionen, så det val man gör kan få stor påverkan på hur hög pensionen kommer att bli.


Majoriteten av de tillfrågade i undersökningen tycker att det är svårt och tråkigt att ta till sig information om pensionen. Detta gäller särskilt för de unga. Över 70 procent av 20 - 34-åringarna uppger att de i liten utsträckning eller inte alls tar del av denna information.

Drygt hälften av de tillfrågade säger att de gör aktiva val. De viktigaste faktorerna för hur man väljer är möjligheten till god avkastning, låga avgifter samt en trygg placering med låg risk. Männen väljer i högre utsträckning än kvinnor möjligheter till god avkastning, 62 procent jämfört med 51 procent för kvinnor. Kvinnorna väljer i större utsträckning en trygg placering med låg risk, 39 procent jämfört med 29 procent för män.


-    Detta är ett mönster vi känner igen från tidigare undersökningar, säger Jens Magnusson. Det viktigaste är att man ser över sin ekonomi och livssituation och väljer den pensionslösning och förvaltare som bäst motsvarar ens förväntningar.


Undersökningen genomfördes under mars 2010 av Demoskop på uppdrag av SEB Trygg Liv. Totalt har 4 404 personer, i åldrarna 20 - 64 år, deltagit i undersökningen.


_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jens Magnusson, välfärdsekonom, telefon 070-210 22 67
Gunilla Svensson, informatör, telefon 073-925 11 71