2010-06-07 10:00

Svalare syn på bostadsprisutvecklingen

Färre hushåll tror på stigande bostadspriser och fler än tidigare tror på fallande priser det kommande året. Det visar SEB:s Boprisindikator för juni. Hushållen tror att reporäntan ligger på en procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan är oförändrad sedan förra månaden.

Av tillfrågade hushåll svarar 47 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 54 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 20 procent, jämfört med 13 procent förra månaden, och andelen som tror på stillastående priser är 29 procent, jämfört med 25 procent i maj.

Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i junimätningen på 27, en nedgång med 14 enheter sedan förra månaden.

- Börsnedgång, Greklandskris och en allmän oro för utvecklingen och skuldsättningen i flera andra större länder har fått hushållen att känna en tveksamhet inför bostadsprisutvecklingen framöver, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på cirka 1,0 procent om ett år
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 1,01 procent, att jämföra med 0,97 procent förra månaden.

- Hushållen fortsätter att ligga mycket lägre i sina ränteförväntningar än Riksbanken och marknaden, trots alla varningar om att räntan så småningom kommer att vara mycket högre än idag, säger Gunilla Nyström

Oförändrad andel hushåll planerar att binda räntan
Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är samma andel som förra månaden.

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 002 intervjuer, genomfördes under perioden den 26 maj till den 2 juni 2010.


Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

Juni-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Okt-09 Nov-09 Dec-09 Jan-09 Feb-10 Mar-10 Apr-10 Maj-10
18 19 22 40 42 41 36 37 40 29 35 41

 


Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se och SEB Newsroom
.

_______________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Eva Odefalk, pressansvarig, SEB: 08-763 88 04, 073-523 77 21