2010-06-15 10:00

Stor ekonomisk trygghet på kort sikt, otrygghet på lång sikt

I dag presenterar SEB Trygg Liv Välfärdsbarometern 2010. I årliga rapporten presenterar SEB:s välfärdsekonom Jens Magnusson resultat och slutsatser av årets undersökning. Framtidstron och optimismen har återvänt.

I förra årets Välfärdsbarometer kunde vi tydligt se att många människor var oroliga över att förlora jobbet eller bli sjukskrivna. I årets undersökning menar de flesta att de har god ekonomisk standard, att de har fått det bättre och att den positiva trenden kommer att fortsätta.

- Årets undersökning förstärker två trender som vi kunnat se under längre tid: å ena sidan är de flesta nöjda med sin situation och ser framför sig en förbättrad privatekonomi under överskådlig tid, å andra sidan är allt fler rädda att falla mellan springorna i det offentliga välfärdssystemet på längre sikt. De tydligaste exemplen är pension och äldreomsorg. Det finns också en betydande öppenhet för delvis förändrad ansvarsfördelning för välfärden än den rådande, säger Jens Magnusson, SEB:s Välfärdsekonom.

- Stödet för att välfärden bör finansieras genom en kombination av offentliga och privata medel stärks år för år. 3 av 4 svenskar föredrar en sådan kombination, och en tydlig majoritet tycker att individen borde få ta ett större ansvar för välfärden, säger Jens Magnusson.

  • 70 procent anser sig ha en god eller mycket god ekonomisk standard. 45 procent tycker att de har en bättre ekonomisk standard i dag än för två år sedan och optimismen inför de närmaste fem åren har ökat med 45 procent sedan förra året.

  • 8 av 10 vet att de bör spara privat för att få en rimlig pension. Samtidigt säger 4 av 10 att de inte tänkt över sina pensionsval och hälften säger att de borde spara mer än vad de gör.

  • Stödet för ett större eget ansvar för välfärden fortsätter att öka. Tre av fyra tycker att ekonomisk trygghet och välfärd är något som bör finansieras av en kombination av offentliga och privata medel. 63 procent säger att individen bör få ett större eller mycket större ansvar för att säkra sin egen välfärd.


Om SEB:s Välfärdsbarometer:
Välfärdsbarometern är en årligt återkommande attitydundersökning, som SEB genomför för att sätta välfärdsfrågorna i centrum. Arbetet leds av SEB:s välfärdsekonom Jens Magnusson. Rapporten bygger på 1 001 telefonintervjuer som genomförts av Demoskop under perioden april månad 2010.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Gunilla Svensson, presskontakt: 0703-925 11 71
Bilaga: SEB Välfärdsbarometer 2010.