2010-04-06 10:43

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma den 11 maj 2010

Skandinaviska Enskilda Bankens årsstämma äger rum tisdagen den 11 maj 2010 kl. 14.00 på City Conference Centre, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Post- och Inrikes Tidningar och på bankens webbplats, www.sebgroup.com, onsdagen den 7 april 2010.
 

Valberedningens och styrelsens fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bankens webbplats www.sebgroup.com och på bankens huvudkontor, Kungsträdgårdsgatan 8 i Stockholm från och med den 7 april 2010.


Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB 2010

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, +46 8 763 8577
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, + 46 8 763 8501