2010-06-21 11:30

SEB:s Sparbarometer första kvartalet 2010 - Hushållen blev rikare första kvartalet

De svenska hushållens förmögenhet ökade med 2,8 procent till 6 990 miljarder kronor under det första kvartalet 2010, den högsta nominella nivån någonsin. 
Det var framför allt börsuppgång och värdeökningar på bostäder som gjorde hushållen rikare under första kvartalet 2010. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, minskade något jämfört med föregående kvartal och ligger nu på 26,8 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Under årets första kvartal steg Stockholmsbörsen med 8,6 procent och de svenska bostadspriserna ökade med 1,1 procent.

Med ett värde på 6 990 miljarder kronor ligger nu hushållens förmögenhet på den högsta nominella nivån någonsin. Realt har dock förmögenheten ännu inte nått den tidigare toppnivån från andra kvartalet 2007. Då nådde hushållens förmögenhet upp till 6 937 miljarder kronor för att sedan falla och bottna på 5 790 miljarder kronor fjärde kvartalet 2008.

- Fortsatt börsuppgång och stigande bostadspriser har stärkt hushållens förmögenhetssituation och bidragit till att hela förmögenhetstappet i kronor räknat under senare delen av 2007 och hela 2008 återhämtats, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen fortsatte att öka sina lån i snabb takt under kvartalet. Sett till den senaste tolvmånadersperioden, jämfört med första kvartalet 2009, ökade skulderna med 8,8 procent. Det innebär att skuldökningstakten på årsbasis ökade jämfört med det fjärde kvartalet 2009, då den var 8,5 procent.

- Det finns flera skäl till att skuldökningstakten är fortsatt hög. Bostadspriserna har fortsatt upp under kvartalet och dessutom har hushållen haft en optimistisk syn på bostadsmarknaden, enligt SEB:s Boprisindikator. Även ROT-avdraget, fortsatt extremlåg ränta samt att hushållen förväntar sig att det låga ränteläget ska bestå ett bra tag bidrar, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder , första kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2010-03-31 6 990
Varav tillgångar 9 547
Varav skulder 2 557
Förändring nettoförmögenhet, kv1 +193
Varav tillgångar +231
Varav skulder +38
Nysparande, kv1 +15
Värdeförändring direktägda aktier, kv1 +58
Värdeförändring bostäder, kv1 +45
Värdeförändring övrigt, kv1 +113

 

Nysparandet under första kvartalet bestod uteslutande av insättningar i försäkringssparande, framför allt avsättningar till tjänstepension.

Fördelning av nysparandet första kvartalet, miljarder kronor

Banksparande -10
Försäkringssparande +27
Fondsparande +3
   
Obligationssparande -5
Nysparande totalt +15

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2010-03-31

  Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv4, %
Ränterelaterat 2 375 -8,5
Aktierelaterat 3 062 +15,3
Bostäder 4 110 +1,1

 

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

  31/3-2010 31/12-2009
Swedbank 14,7 14,9
SEB 12,2 12,8
Alecta 9,8 9,7
Skandia 9,5 9,5
Nordea 8,9 9,1
Handelsbanken 8,2 8,1
AMF 7,7 7,4
Folksam 5,0 4,4

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

_____________________________

För ytterligare information kontakta:
Gunilla Nyström, privatekonom: 08-763 65 81, 070-762 15 34
Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern, 08-785 18 42
Presskontakt: Eva Odefalk, 08-763 88 04, 073-523 77 21, eva.odefalk@seb.se