2010-12-20 11:30

SEB:s Sparbarometer för tredje kvartalet 2010

Hushållens förmögenhet når ny toppnivå

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 244 miljarder kronor till 7 264 miljarder kronor under det tredje kvartalet 2010, vilket är den högsta nominella nivån någonsin. Alla tillgångsslagen; bostäder, räntetillgångar och aktietillgångar, ökade i värde.  Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger på cirka 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Stockholmsbörsen steg med 9,7 procent och de svenska bostadspriserna med 0,9 procent under kvartalet. Hushållens nettoförmögenhet, 7 264 miljarder kronor, ligger på sin högsta nominella nivå någonsin, men har ännu inte realt nått upp till den tidigare toppnoteringen från andra kvartalet 2007.

  • I kronor räknat har hushållen som grupp aldrig varit rikare än nu. Realt fattas fortfarande cirka 20 miljarder kronor för att hushållens samlade förmögenhet ska vara tillbaka på samma nivå som sommaren 2007. Kraftig börsuppgång och fortsatt stigande bostadspriser är ett par av förklaringarna till förmögenhetsökningen under kvartalet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Utlåningen till hushållen fortsatte att öka kraftigt under kvartalet. I årstakt ökade lånen med 8,3 procent, samma nivå som föregående kvartal.

  • Sverige har en stark tillväxt, arbetslösheten faller tillbaka, börsen har stigit och en bred majoritet av hushållen tror på stigande eller stillastående bostadspriser. I den miljön lockar ROT-avdraget och de ännu låga räntorna hushållen att ta nya lån för renovering, säger Gunilla Nyström.

 

Hushållens tillgångar och skulder , tredje kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2010-09-30 7 264
Varav tillgångar 9 927
Varav skulder 2 663
Förändring nettoförmögenhet, kv3 +244
Varav tillgångar +295
Varav skulder +51
Nysparande, kv3 +27
Värdeförändring direktägda aktier, kv3 +68
Värdeförändring bostäder, kv3 +37
Värdeförändring övrigt, kv3 +162


Nysparandet under tredje kvartalet bestod till största delen av banksparande.
Fördelning av nysparandet tredje kvartalet, miljarder kronor

Banksparande +22
Försäkringssparande +3
Fondsparande +5
Obligationssparande  - 3
Nysparande totalt +27


Fördelning av hushållens tillgångar, 2010-09-30

  Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv2, %
Ränterelaterat 2 919 +5,7
Aktierelaterat 2 729 +3,8
Bostäder 4 279 +0,9

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

  30/9-2010 30/6-2010
Swedbank 14,4 14,6
SEB 12,4 12,5
Alecta 9,8 9,8
Skandia 9,3 9,4
Nordea 8,8 8,9
Handelsbanken 8,5 8,7
AMF 7,6 7,7
Folksam 5,1 5,0


Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig, Svensk Kontorsrörelse
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se