2010-09-23 11:30

SEB:s Sparbarometer andra kvartalet 2010

Hushållens förmögenhet når ny toppnivå

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 12 miljarder till 7 056 miljarder kronor under det andra kvartalet 2010, vilket är den högsta nominella nivån någonsin. Värdet på aktier och aktiefonder föll, men det kompenserades av stigande värden på bostäder samt ett högt nysparande.  Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, steg marginellt till 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

Stockholmsbörsen föll med 3,7 procent och de svenska bostadspriserna ökade med 3,3 procent under kvartalet.

Hushållens nettoförmögenhet, 7 056 miljarder kronor, ligger på sin högsta nominella nivå någonsin, men har ännu inte realt nått upp till den tidigare toppnoteringen från andra kvartalet 2007.

  • Stigande bostadspriser i kombination med ett högt nysparande, som till stor del kommer från skatteåterbäringen, medförde att hushållsförmögenheten, trots börsnedgång, steg marginellt under andra kvartalet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Utlåningen till hushållen fortsatte att öka kraftigt under kvartalet. I årstakt ökade lånen med 8,4 procent, vilket dock är en nedgång med 0,4 procentenheter sedan föregående kvartal.

  • Hushållen har en ljus syn på såväl sin egen som landets ekonomi framöver och en bred majoritet tror på stigande eller stillastående bostadspriser. Dessutom är räntorna fortfarande rekordlåga. Sammantaget medför det att många hushåll törs låna pengar för att renovera bostaden. Före sommaren var det också fortfarande osäkert hur länge ROT-avdraget skulle finnas kvar om det blev maktskifte, vilket kan ha fått en del hushåll att skynda på med renoveringarna, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder , andra kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2010-06-30 7 056
Varav tillgångar 9 670
Varav skulder 2 614
Förändring nettoförmögenhet, kv2 +12
Varav tillgångar +69
Varav skulder +57
Nysparande, kv2 +46
Värdeförändring direktägda aktier, kv2 -27
Värdeförändring bostäder, kv2 +135
Värdeförändring övrigt, kv2 -85

 

Nysparandet under andra kvartalet bestod till största delen av banksparande, men även av insättningar i försäkringssparande.

Fördelning av nysparandet andra kvartalet, miljarder kronor

Banksparande +34
Försäkringssparande +14
Fondsparande +6
Obligationssparande -8
Nysparande totalt +46

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2010-06-30

  Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv1, %
Ränterelaterat 2 739 -0,6
Aktierelaterat 2 654 -1,8
Bostäder 4 277 +3,3

 

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

  30/6-2010 31/3-2010
Swedbank 14,7 14,7
SEB 12,6 12,4
Alecta 9,8 9,7
Skandia 9,5 9,5
Nordea 8,9 8,8
Handelsbanken 8,4 8,1
AMF 7,7 7,7
Folksam 5,0 4,9

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom, SEB
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Carl Holm, ansvarig för sammanställning av Sparbarometern
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se