2010-03-23 12:00

SEB:s ledande webbmötesplats the Benche omfattar nu även Cash Management

SEB meddelar idag att The Benche, den ledande webbmötesplatsen för branschaktörer inom Trade Finance nu utökas till att också omfatta Cash management.


Med inriktning mot yrkesverksamma inom cash management, treasurychefer globalt och små och medelstora företagskunder, omfattar ämnena som diskuteras i den nya delen av The Benche, likviditetshantering, förvaltning av rörelsekapital, fakturering och hantering av leverantörsfakturor, betalningar i olika länder och riskhantering. Plattformen ger värdefull kunskap och information om nya lokala, regionala och internationella regler och föreskrifter, cash managementnyheter såsom SEPA webbseminarier, landrapporter med analyser och bloggar med experter samt en omfattande frågor och svar sektion.

 

The Benche är den marknadsledande webbplatsen för aktörer intresserade av finansiella frågor speciellt inom trade finance och cash management. The Benche, som lanserades i november 2008, är nu etablerad som en viktig informationskälla för industrin och har hittills registrerat mer än 2 800 medlemmar och lockar över 12 000 träffar varje månad.

 

The Benche ger yrkesverksamma inom trade finance och cash management möjlighet att enkelt få tag i information av hög kvalitet, träffa kollegor och utbyta erfarenheter. De kan också skapa nya affärsmöjligheter.

-          Att utvidga informationen på The Benche till cash management är ett spännande och viktigt steg, och treasurychefer och finanschefer kan nu vända sig till the Benche för information och för att träffa andra i de olika forumen. Yrkesverksamma inom både cash och trade har ett stort behov av nätverk, och de kan nu skapa synergieffekter genom att arbeta närmare varandra än någonsin. Vi är övertygade om att den utökade information som finns på Benche nu ytterligare kommer att stimulera diskussionen i den globala finansvärlden, och vi kommer att fortsätta att lägga till nytt innehåll och utveckla nya tjänster för våra medlemmar, säger Håkan Aldrin, ansvarig för The Benche på SEB.


Mer information om The Benche kan hittas här:
https://www.thebenche.com

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Håkan Aldrin, ansvarig för The Benche på SEB, 070-763 83 46

Elisabeth Lennhede, Press & PR, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se