2010-12-30 08:00

SEB:s Företagarpanel: Småföretag kompletterar nyanställning med allt mer inhyrning

Återhämtningen under 2010 syns tydligt i SEB:s Företagarpanel. 53 procent av företagen som har anställda har nyanställt under året, och bland de medelstora företagen har hela 98 procent nyanställt. Inhyrning kommer starkt som komplement till nyanställning även bland de mindre företagen och bemanningsföretag växer i betydelse också för rekrytering. Det är några av resultaten i SEB:s Företagarpanel angående arbetsmarknadsfrågor som besvarats av nästan 1 500 små och medelstora företag.

Hela 98 procent av företagen med 50-249 anställda anger att de har nyanställt det senaste året. För företag med 10-49 anställda har 78 procent nyanställt medan 37 procent har anställt bland småföretag med 1-9 anställda. Ser man till branschhemvist leder tillverkningsföretagen där 60 procent av företagen som har anställda har nyanställt det senaste året.

Inhyrning av personal förekommer både bland mindre och lite större företag. Totalt svarar 20 procent att de i dagsläget har inhyrd personal och 18 procent uppger att de har haft det tidigare. Det är vanligast bland tillverkningsföretagen att man har inhyrd personal i företaget.

- Allt fler företag hanterar ökande efterfrågan med inhyrning som komplement till anställning, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. För mindre företag är det ett sätt att minska de risker som man upplever att nyanställningar innebär.

Bland de medelstora företagen (50-249 anställda) är det 62 procent som har inhyrd personal i nuläget. Bland företag med 10-49 anställda är det 35 procent och bland företag med 1-9 anställda är det 18 procent. "Tillfälligt personalbehov" anges som viktigaste skäl till att man valt att hyra in personal (63 procent), men nästan lika viktigt är att inhyrning är ett sätt "att få in rätt kompetens" (45 procent).

Det vanligaste sättet att hitta nya medarbetare är genom nätverk och kontakter, något som 65 procent anger som primär sökväg. Fler företag använder bemannings- och rekryteringsbolag för att hitta ny personal jämfört med föregående år, medan arbetsförmedlingen står för oförändrad andel av nyanställningarna. 88 procent av företagen som använt rekryterings- och bemanningsföretag anger att dessa förstod företagets behov när man sökte ny personal, jämfört med 73 procent bland dem som använt arbetsförmedlingen. 

- Att nätverk och kontakter är det vanligaste sättet att hitta nya medarbetare visar att aktivt nätverkande har en avgörande roll även för arbetssökande. Den ökande rollen för bemannings- och rekryteringsföretag på arbetsmarknaden kan förhoppningsvis bidra till en bättre fungerande marknad för kompetensförsörjning också för småföretag, säger Ingela Hemming.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 7-15 oktober 2010 och besvarades av 1 486 respondenter.

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

 

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se'

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se