2010-08-16 08:00

SEB:s Företagarpanel om sjukförsäkringar: Privata sjukvårdsförsäkringar växer bland småföretagarna

Nästan hälften av småföretagarna i SEB:s företagarpanel har en privat sjukvårdsförsäkring och allt fler erbjuder det till nyckelpersoner i företaget eller till alla anställda. Nära hälften, 46 procent av småföretagarna i panelen, har egen sjukvårdsförsäkring och var fjärde (27procent) har även tecknat för hela eller delar av personalen. Oron för vårdköer och långa sjukskrivningar är en avgörande drivkraft bakom köpbesluten. Benägenheten att teckna privat försäkring, både för egen del och för personalen, är större bland manliga företagare än bland kvinnliga. 49 procent av männen i undersökningen har egen försäkring mot 39 procent av kvinnorna, 28 procent av männen erbjuder sina anställda vårdförsäkring som förmån mot 23 procent av de kvinnliga företagsledarna.

SEB:s Företagarekonom har ställt en serie frågor om sjukfrånvaro och privat sjukvårdsförsäkring till drygt 1 000 småföretagare. Fram tonar en bild av en grupp som jobbar trots sjukdom och som i allt högre grad väljer privat sjukvårdsförsäkring för både sig själva och sina anställda. På frågan om de brukar stanna hemma och ta ut ersättning eller jobba trots att de är sjuka så svarar 69 procent att de brukar arbeta ändå. Bara 6 procent uppger att de sjukanmäler sig. Nästan hälften av alla respondenter har tecknat en egen sjukvårdsförsäkring - och bland dem med 10 eller fler anställda är det över 60 procent som har privat försäkring. Förekomsten av privat försäkring som anställningsförmån ökar med storleken på företag. Bland medelstora företag (50-249 anställda) är det 18 procent som erbjuder det till alla och 42 procent som erbjuder det till nyckelpersoner.

- Många småföretagare anser sig inte ha råd att vara hemma, och de är måna om att de anställda inte ska behöva gå hemma i väntan på vård om de drabbas av sjukdom. Det tidigare införandet av en sjuklöneperiod är sannolikt en faktor bakom det stora antalet företagare som också erbjuder privat sjukvårdsförsäkring för sina anställda, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

En stark drivkraft är också en bristande tilltro till vårdapparaten. På frågan "Känner du oro för att en skada/sjukdom inte blir behandlad snabbt med risk för att du/dina anställda inte snabbt kommer tillbaka i arbete?" så svarar var tredje företagare att de är oroliga. Gruppen med 10-49 anställda är de som upplever störst sårbarhet, där är det 36 procent som är oroade för just detta och hela 23 procent, nästan var fjärde företagare, som erbjuder alla anställda privat sjukvårdsförsäkring. På frågan om de blir mer benägna att anställa efter införandet av det nya högkostnadsskyddet för arbetsgivare (som ersätter sjuklönekostnader överstigande två och en halv gånger den genomsnittliga sjuklönekostnaden som samtliga arbetsgivare har för sina anställda) så svarar var tredje företagare med anställda att skyddet påverkar dem positivt.

- I grunden så är det orimligt att alla skattebetalare först betalar för vården över skattsedeln och att arbetsgivarna sedan dessutom känner att de behöver teckna kompletterande försäkring. Det signalerar ett underkännande av systemet, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.


Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag.


SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB 08-763 9916, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se