2010-09-15 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Medelstora företag nyanställer och satsar, småföretagen avvaktar

Den starka återhämtningen som präglat svensk ekonomi de första två kvartalen i år fortsätter även under Q3 enligt SEB:s Företagarpanel, något som speglas i företagens vilja att nyanställa. De medelstora företagen är dock mer optimistiska än småföretagen. Hela 46 procent av de medelstora företagen med 50-249 anställda har ökat antalet medarbetare det senaste kvartalet - mot 41 procent i Q2. Även företag med 10-49 medarbetare uppvisar en ökning av antalet medarbetare från föregående kvartal: 37 procent har nyanställt. Bland småföretag med 1-9 anställda är det bara 12 procent som nyanställt det senaste kvartalet, 6 procent har minskat antalet anställda, övriga oförändrat.

 

Optimismen är fortfarande stor bland Sveriges små och medelstora företag, men tron på fortsatt tillväxt i ekonomin som helhet har dämpats något, troligen i linje med den pågående diskussionen om risken för 'double dip'. Tillväxtplanerna framöver i företagen beror på företagets storlek. Bland enmansföretagen är det hela 94 procent som planerar för oförändrat antal medarbetare under det kommande kvartalet, medan endast 5 procent planerar att nyanställa. Bland de medelstora företagen är det däremot hela 48 procent som planerar att öka sin personalstyrka under det kommande kvartalet.

 

- Medelstora företag har en stark framtidstro och satsar på att öka
  antalet medarbetare. Man kan fundera på varför gruppen
  småföretag är mer avvaktande. Det kan finnas en osäkerhet
  kopplad till valet, eftersom frågor som arbetsgivaravgifter och RUT
  hänger i luften, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

 

Vinstprognoserna för 2010 har justerats ner något efter halvårsskiftet; det är nu nästan lika många som tror på ökad (44 procent) som oförändrad (41 procent) vinst för 2010 jämfört med 2009 , medan 15 procent spår sämre resultat.  På frågan hur företagen tror att vinsten kommer att utvecklas nästa år jämfört med i år, tror fortfarande huvuddelen av företagen på en ökning. Hela 70 procent av företagen med 10-49 anställda tror på ett vinstrikare 2011. 

 

- Sveriges ekonomi står stark och det är tydligt att de flesta tror på
  ett bra 2011 och planerar utifrån det, säger Ingela Hemming, SEB:s
  Företagarekonom.

 

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.

 

 

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 31 augusti till den 6 september 2010 och besvarades av 1 193 respondenter.

 

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

 

 

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB
08-763 9916, 070-763 99 16,
elisabeth.lennhede@seb.se