2010-03-01 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: En majoritet av företagarna tror på högre tillväxt kommande kvartal

För första gången sedan våren 2008 är det nu en majoritet av små- och medelstora företag som tror på högre tillväxt kommande kvartal. Optimismen gäller oavsett bransch, och mest optimistiska är de medelstora företagen (50-249 anställda) där hela 55 procent tror på högre tillväxt. Manliga företagare är dock klart mer positiva än sina kvinnliga företagarkollegor. 53 procent av de manliga företagarna tror på högre tillväxt jämfört med endast 44 procent av kvinnorna. 

Det gångna kvartalet har varit blandat - en majoritet (52 procent) uppger att omsättningen utvecklats normalt, men det är fortfarande dubbelt så många (32 procent) som anger svag omsättningsutveckling jämfört med dem som anger "stark utveckling" (16 procent). Mest splittrat är läget bland handelsföretagen, där 19 procent uppger "stark utveckling" och 39 procent "svag utveckling". Den stora majoriteten av företagen har inte genomfört några förändringar i bemanningen det senaste kvartalet, och det är nästan lika många som ökat personalstyrkan (12 procent) som minskat (10 procent).  Bland de medelstora företagen (50-249 anställda) är det dock dubbelt så många som har anställt (40 procent) mot andelen som har minskat personalstyrkan (20 procent).

- Konjunkturbilden är splittrad, optimismen överväger, men många har det kämpigt och känner ännu inte av vändningen. För första gången har vi tittat närmare inte bara på bransch och storlek utan också på kön, och det verkar som om kvinnor är överrepresenterade bland de mindre och nystartade företagen som haft det tuffast, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

På frågan om hur företagens lönsamhet ser ut idag så är det nu något fler som anger "god" (28 procent) mot andelen som anger "dålig" (26 procent) medan resterande anger "genomsnittlig". Tuffast har enmansföretagarna det där 33 procent anger "dålig lönsamhet" och bara 19 procent "god", medan den växande gruppen med 10-49 anställda går bäst - 43 procent uppger "god lönsamhet" och bara 20 procent "dålig".  Andelen företagare som avser att anställa kommande kvartal fortsätter att öka långsamt, 15 procent tänker öka antalet anställda, 81 procent låta det vara oförändrat och bara 4 procent minska. Bland medelstora företag är läget mer tudelat - 35 procent uppger "öka", och 13 procent "minska".  På frågan om företaget planerar att växa framöver svarar 43 procent "ja", lika många "nej" och 14 procent vet inte i nuläget. Här är dock storleken helt avgörande. Bland de medelstora företagen är det hela 78 procent som planerar fortsatt tillväxt och bara 16 procent som inte gör det.

- En majoritet av företagarna med fler än tio anställda ligger i startgroparna och planerar för tillväxt så snart konjunkturen vänt mer bestående. Det är en dubbelt bra signal, både för arbetsmarknaden och för den ekonomiska tillväxten, säger Ingela Hemming.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 16-19 februari och besvarades av 1 321 företagare.


SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

Se filmen på SEB Newsroom där Ingela Hemming berättar om resultaten från den senaste Företagarpanelen.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.

_____________________________

För ytterligare information kontakta:
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom, tel: 070-763 82 97, ingela.hemming@seb.se
Elisabeth Lennhede, Press & PR, tel. 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se