2010-11-29 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Avvaktande konjunktursignaler - småföretagarna vill se mer handling från regeringen

SEB:s Företagarpanel visar på en avmattning i optimismen kring konjunkturen. Det är dock hög aktivitet bland medelstora företag som i stor utsträckning fortsatt att anställa under det gångna kvartalet. Tillverkningsföretagen har gått markant bättre än både tjänste- och handelsföretag under hösten. Samtidigt ökar andelen företag som anser att strukturella hinder, som höga skatter och avgifter, bromsar en snabbare tillväxt. Det är också många företagare som anser att regeringen inte gör tillräckligt för att bistå med offentlig finansiering för små och medelstora företag. Det är några av resultaten i SEB:s senaste Företagarpanel där knappt 1 400 företagare deltagit.

Andelen optimister som tror på högre tillväxt under kommande år har fallit från 77 till 70 procent. Mest har det fallit i gruppen med de största företagen (50-249 anställda) där 65 procent tror på ökad tillväxt kommande år - mot 80 procent för ett kvartal sedan. Bland dem som sett en minskad efterfrågan det senaste kvartalet anger 53 procent att det är på grund av försämrad konjunktur. På andra plats - 21 procent av respondenterna - anger företagarna ett strukturellt problem med för höga skatter och avgifter, upp från 16 procent vid förra mätningen.

Bland medelstora företag med 50-249 anställda har dock det gångna kvartalet varit starkt - andelen som har anställt har ökat från 46 till 62 procent jämfört med förra mätningen. Sett till bransch har tillverkningsindustrin gått bäst, där 35 procent uppger att det förra kvartalet var "starkt" jämfört med 24 procent för hela gruppen företag. Bland de medelstora företagen (50-249 anställda) planerar nu allt fler för att växa utomlands - 25 procent i gruppen uppger att antalet anställda utomlands förväntas öka det kommande kvartalet, upp från 15 procent vid förra mätningen.

- Att fler kan tänka sig att anställa utomlands visar att flera utländska marknader har återhämtat sig efter krisen och att svenska företag vågar satsa där igen. Historiskt viktiga marknader för svenska småföretag som Tyskland och Norge går ju bra, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

På frågan om företagen kan hitta finansiering för sina framtida satsningar, uppger 80 procent att de har kunnat lösa sina finansieringsbehov. För hjälp med finansiering anger 37 procent av företagarna att de har vänt sig till banken. 10 procent har vänt sig till familj och vänner. Almi ligger på tredjeplats, dit 6 procent av företagarna har vänt sig. Bland tillverkningsföretag är det 13 procent som vänder sig till Almi för finansiering, alltså dubbelt så många som genomsnittet.

Många företagare, 40 procent, anser dock att den nuvarande regeringen inte gör tillräckligt vad gäller tillgång till offentlig finansiering för små och medelstora företag (mot 23 procent som anser att det görs tillräckligt). 67 procent av företagarna anger också att de tror att det skulle bli fler investeringar i unga tillväxtbolag om regeringen införde ett riskkapitalavdrag.

- Vi lever fortfarande i sviterna av finanskrisen och det är troligt att mer fokuserade satsningar på regelförenkling, skattesänkningar och stimulans av riskkapitalverksamheten till exempel genom ett riskkapitalavdrag skulle göra nytta för att få fart på tillväxt och anställningar i det viktiga småföretagarsegmentet, säger Ingela Hemming.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 12-18 november 2010 och besvarades av 1 382 respondenter.

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se