2010-08-30 08:00

SEB:s Företagarpanel om CSR och samhällsengagemang: Småföretag och företagare engagerar sig i lokalsamhället

Svenska företag är i hög utsträckning engagerade samhällsmedborgare, både genom sina företag och som privatpersoner. Också i rollen som arbetsgivare ser man samhällsengagemanget: 45 procent av företagarna har vid något tillfälle avstått från egen lön för att klara anställdas löner eller skatteinbetalningar.  Det visar SEB:s undersökning riktad till knappt 1 500 företagare om hur de ser på samhällsengagemang, välgörenhet och andra CSR-frågor (Corporate Social Responsibility).

 

Det finns en övervägande positiv inställning hos företagen att göra saker "pro bono" dvs. att hjälpa andra utan vinstsyfte. 56 procent av företagen anser att företag har en moralisk skyldighet att göra insatser för sin omgivning, utan vinstsyfte. Vanligast är sponsring av sport följt av "hjälp till behövande i Sverige" och samarbete med den lokala skolan. Företagets storlek avgör i hög grad i vilken utsträckning företaget ägnar sig åt välgörande ändamål - ju större desto mer gör man. I företag med flera än 50 anställda avsätter man pengar medan mindre företag istället avsätter sin arbetstid. Det som styr valet av sponsring eller välgörenhet är främst "personligt engagemang hos ledningen" för en viss fråga. Sett till branschhemvist så är tillverkningsföretag mest benägna att avsätta pengar till ideell verksamhet, medan tjänsteföretagen istället väljer att avsätta arbetstid och handelsföretagen att avsätta egna produkter.

 

-    Att små företag med få eller inga anställda avsätter tid istället för pengar till ideell verksamhet visar att viljan att hjälpa andra utan vinstsyfte inte enbart är beroende av företagets storlek utan att det mest är formen av hjälp som ändrar karaktär, säger Ingela Hemming, SEB:s företagarekonom.

 

Företagarna är också som privatpersoner starkt engagerade i medarbetare och lokalsamhälle. Nästan hälften, 45 procent, har vid något tillfälle avstått från egen lön för att klara anställdas löner eller företagets skatteinbetalningar. Bland företagare med 1-9 anställda är det över hälften, 53 procent, som gjort det vid något tillfälle. Tre av fyra företagare är också engagerade i annan verksamhet vid sidan av sitt företagande. Vanligast är idrottsförening följt av företagarförening, annat föreningsliv, välgörenhet, skola, politik, kyrka och nykterhet.

 

-    Många företagare har ett otroligt engagemang för sitt företag och sina anställda. Och förutom det så lägger man tid och engagemang på annat i civilsamhället. Det är som man brukar säga "om du vill få något gjort, fråga någon som redan har många järn i elden", säger Ingela Hemming.

 

Att tänka ekologiskt och ta ett miljöansvar har satts på kartan både i Sverige och globalt, och 16 procent av företagen svarar att de ser socialt ansvar/miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten. Bland medelstora företag, med 50-249 anställda, är det 33 procent som nu svarar att detta är en integrerad del i verksamheten. Vid en liknande undersökning för två år sedan var det totalt sett 11 procent av företagen i vår panel som svarade att de ser socialt ansvar/miljöhänsyn som en integrerad del av verksamheten, och endast 13 procent bland de medelstora företagen. Här har det alltså skett en tydlig förändring under de senaste åren.

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.

 

 

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 25-31 mars 2010 och besvarades av 1 448 respondenter.

 

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

 

För mer information kontakta

Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB
08-763 9916, 070-763 99 16,
elisabeth.lennhede@seb.se