2010-11-01 08:00

SEB:s Företagarekonom presenterar "Småföretagens Eurobarometer": Småföretagarnas stöd för euron faller

Stödet för euron bland svenska småföretagare är det lägsta på tre år. Det visar SEB:s senaste Företagarpanel, som mäter attityder bland småföretagarna.  53 procent av småföretagarna är nu positivt inställda till euron medan 29 procent är negativa.

-
Vindkantringen i småföretagarnas opinion speglar naturligtvis det osäkra läge euron befinner sig i idag, med spänningar mellan länder som befinner sig i olika faser av den ekonomiska krisen och sådana som misskött sina offentliga finanser och brutit mot valutaunionens regelverk, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.
 
Företagare har länge varit en av de mest eurovänliga grupperna. Från en redan hög nivå under 2008, då 61 procent av småföretagarna var euroanhängare, steg stödet till mitten av 2009 då hela 67 procent var för ett införande av euron i Sverige. Sedan dess har stödet dock sjunkit kraftigt och ligger nu på 53 procent, medan motståndet till euron har ökat från 23 procent i mitten av 2009 till 29 procent.

Inställningen till euron har under 2010 blivit mer negativ inom samtliga företagskategorier. Tydligast är förändringen bland enmansföretagare, där 44 procent i dag är för ett införande, jämfört med 57 procent i början av året. Även bland företag med 10-49 anställda har det skett en kraftig opinionsförskjutning, till 57 procent positiva från 73 procent vid årsskiftet. Sett till bransch är fortfarande handelsföretagen mest positiva till euron, med 61 procent som är för att Sverige inför euro som valuta.

På frågan om hur ett svenskt medlemskap i EMU skulle påverka det egna företaget upplever idag de flesta, 52 procent, att det varken skulle påverka dem positivt eller negativt. Färre än tidigare upplever att medlemskapet skulle påverka dem positivt. Siffran har sedan tredje kvartalet 2009 fallit med 9 procentenheter, från 33 till 24 procent.  

- Allt färre företag ser fördelar med ett medlemskap i nuläget. Jag tror att de flesta väntar ut krisens efterdyningar för att se hur valutasamarbetet utvecklas, säger Ingela Hemming.
 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 31 augusti till den 6 september 2010 och besvarades av 1 193 respondenter.

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

För mer information kontakta
Ingela Hemming,
SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Eva Odefalk,
pressansvarig Svensk Kontorsrörelse, SEB
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se