2010-02-24 07:30

SEB:s Finanschefsindex: Volym- och prisökningar i sikte

Optimismen fortsätter att öka bland Sveriges finanschefer. Detta tydliggörs bland annat av att en majoritet nu tror att volymökningar ska bidra till förbättrad lönsamhet under året och att fokuseringen på kostnadsbesparingar har minskat. Möjligheten till prishöjningar har också förbättrats och förväntningarna på högre vinst i år är höga. Konsekvenserna av finanskrisen har också klingat av och en klar majoritet av finanscheferna gör bedömningen att deras företag nu har passerat botten.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att situationen förbättrats ytterligare sedan den senaste mätningen i november 2009. SEB:s Finanschefsindex får värdet 60 i februari, upp från 59 i november.

SEB:s finanschefsenkät visar att finanscheferna har blivit mer positiva i sin inställning till affärsklimatet

- Över hälften av finanscheferna anger nu volymökningar som den viktigaste drivkraften bakom lönsamhetsförbättringar nästa år. Tillsammans med de kostnadsbesparingar som skett under 2009 bör detta kunna leda till förbättrad lönsamhet detta år. Hela 65 procent av de svarande väntar sig också förbättrade resultat i år, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med Disa Hammar har sammanställt analysrapporten.

Företagens finansiella ställning har stärkts ytterligare

- Hela 74 procent av de tillfrågade gör nu bedömningen att den finansiella ställningen är gynnsam, eller mycket gynnsam, jämfört med en bottennotering på 50 procent i februari förra året. Utlåningsviljan bland banker har också förbättrats noterbart och intresset för strategiska investeringar har ökat, säger Hammar.

Prishöjningar i sikte

- Prisutvecklingen på företagens egna produkter ses i en betydligt ljusare dager, vilket bådar gott för företagens resultat framöver. En majoritet, 64 procent, tror nu på prishöjningar de kommande sex månaderna medan 27 procent tror på en fortsatt oförändrad prisbild, säger Lindahl.


Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för sextonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

_____________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:

Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16