2010-05-19 07:30

SEB:s Finanschefsindex - Stärkt framtidstro trots statsfinansiell oro

Optimismen fortsätter att öka bland Sveriges finanschefer. Svenska företag är till synes opåverkade av den senaste tidens tilltagande oro för statsfinanserna i EMU. De svenska finanscheferna anser istället att affärsklimatet förbättrats kraftigt sedan i början av året. Framför allt har oron för fallande efterfrågan minskat betydligt och företagen räknar med att Asien ska stå för en stor del av tillväxten. Allt fler företag överväger dessutom nyanställningar och vinstförväntningarna för 2010 är fortsatt höga.

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att situationen förbättrats ytterligare sedan den senaste mätningen i februari 2010. SEB:s Finanschefsindex får värdet 62 i maj, upp från 60 i februari.

SEB:s finanschefsenkät visar att finanscheferna framförallt har blivit mer positiva i sin inställning till affärsklimatet.

-        En majoritet av finanscheferna anger volymökningar som den viktigaste drivkraften för lönsamhetsförbättringar i år medan kostnadsbesparingar fortsätter att minska i betydelse. Drygt 60 procent av de svarande väntar sig också förbättrade resultat i år jämfört med 2009, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med kreditanalytiker Disa Hammar har sammanställt rapporten.

Nyanställningar i sikte.

-       Efter förra årets omfattande personalneddragningar har anställningsläget ljusnat betydligt. En tredjedel av finanscheferna räknar med nyanställningar i Sverige, vilket är betydligt fler än i februari. I utlandet är läget än mer optimistiskt. Där vill drygt 40 procent av företagen nyanställa, säger Hammar.

Råvarukostnader nytt orosmoln.

-        Högre råvarupriser har dykt upp som ett nytt orosmoment. I februari var det ingen finanschef som oroade sig för detta men nu anser 14 procent att stigande råvarupriser kan bli ett problem. Samtidigt minskar oron för sjunkande efterfrågan, även om det alltjämt utgör det största hotet. 58 procent rankar detta som det största orosmolnet jämfört med 89 procent för ett år sedan, säger Lindahl

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för sjuttonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

_____________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
Ebba Lindahl, Trading Strategy, SEB, tel. 08-506 232 08
Elisabeth Lennhede, presskontakt, tel. 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se