2010-11-17 07:30

SEB:s Finanschefsindex - Rekordstark framtidstro bland finanscheferna

Optimismen bland Sveriges finanschefer har ökat kraftigt under hösten. De svenska finanscheferna uppger att affärsklimatet har förbättrats markant vilket även avspeglades i de starka resultat som presenterades för det tredje kvartalet, samt de fortsatt höga vinstförväntningarna för resterande del av året. Den starka framtidstron illustreras också av att nära hälften av företagen förväntar sig att öka sin personalstyrka framöver, både i Sverige och utomlands.

 

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna blivit betydligt mer optimistiska sedan den senaste mätningen i augusti 2010. SEB:s Finanschefsindex får värdet 66 i november, upp från 61 i augusti.

 

SEB:s finanschefsenkät visar att finanscheferna har blivit mer positiva i sin inställning till affärsklimatet.

 

- Drygt 70 procent av finanscheferna anser att affärsklimatet är gynnsamt, och nu talar 46 procent om nyanställningar i Sverige och hela 61 procent vill anställa i utlandet. En bidragande orsak är att oron för fallande efterfrågan har minskat sedan augusti. Ett nytt orosmoln som har seglat upp är konkurrens från utlandet, medan räntor, valutor och tillgången på kapital fortfarande inte oroar finanscheferna nämnvärt, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med kreditanalytiker Nina Glifberg har sammanställt rapporten.

 

Starkare krona påverkar resultaten
- Enligt finanscheferna skulle en kronförstärkning på ytterligare 5-10 procent mot dollarn och euron slå mot företagen och dess vinster. Föga överraskande säger 85 procent av de tillfrågade att detta skulle vara negativt. SEB:s kronprognoser landar dock i att kronan fortsätter stärkas om än i mera måttlig takt. Troligen skulle vinstutsikterna påverkas mera drastiskt om EUR/SEK etablerar sig under 9.00 2011, säger Nina Glifberg.

 

Stort förtroende för regeringen
- I denna upplaga av finanschefsindex har vi för första gången frågat finanscheferna om deras syn på den svenska regeringens näringslivspolitik utifrån hur den har påverkat respektive bolag. Svaret på denna fråga är enstämmigt. Hela 79 procent ger regeringen godkänt och 21 procent ger den med beröm godkänt. Inte en enda finanschef ger regeringen underkänt i denna fråga, säger Lindahl.

 

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för nittonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press

 

 

För mer information kontakta Presskontakt
Ebba Lindahl, Head of Credit Research Elisabeth Lennhede
Telefon 08-506 232 08 Telefon 070-763 99 16
E-post ebba.lindahl@seb.se E-post elisabeth.lennhede@seb.se
   
  Ola Kallemur
  Telefon 076-397 54 66
  E-post ola.kallemur@seb.se