2010-09-01 07:30

SEB:s Finanschefsindex - Optimismen består trots ökad osäkerhet

Optimismen består bland Sveriges finanschefer och har bara försvagats marginellt sedan vår senaste mätning i maj. Detta återspeglar sannolikt en långsammare än förväntad återhämtning av den globala ekonomin. En majoritet tror dock fortfarande att volymökningar ska bidra till förbättrad lönsamhet under året och vinstförväntningarna för året är höga. Ett nytt orosmoln som seglat upp under året är högre råmaterialkostnader men samtidigt flaggar allt fler företag också för prishöjningar på egna produkter.

 

SEB:s finanschefsenkät, riktad till Sveriges drygt 70 största företag, visar att finanscheferna endast blivit något mindre optimisktiska sedan den senaste mätningen i maj 2010. SEB:s Finanschefsindex får värdet 61 i augusti, ner från 62 i maj. SEB:s finanschefsenkät visar att finanscheferna har blivit något mer försiktiga i sin inställning till affärsklimatet, man har också en stigande oro för råvarukostnader och ser kommande prishöjningar.

 

- Osäkerheten kring affärklimatet tycks ha ökat något med färre finanschefer som anser det vara gynnsamt. Samtidigt anger en majoritet av finanscheferna volymökningar som den viktigaste drivkraften för lönsamhetsförbättringar i år. Kostnadsbesparingar ökar något i betydelse men är långt ifrån de höga nivåerna under 2009. Nästan en tredjedel av de svarande väntar sig också förbättrade resultat i år jämfört med 2009, säger Ebba Lindahl, chefsanalytiker på SEB, som tillsammans med kreditanalytiker Disa Hammar har sammanställt rapporten.

 

- Oron för efterfrågan dominerar fortfarande när finanscheferna tillfrågas om vad som kan stjälpa resultatet framöver. För det andra kvartalet i rad syns dock även en ökande oro för råmaterialkostnader. I augustimätningen anger hela 24 procent detta som det största orosmolnet, jämfört med 14 procent i maj och 0 procent i februari, säger Hammar.

 

- Allt fler finanschefer (68 procent jämfört med 57 procent i maj) tror på prishöjningar på de egna produkterna de kommande sex månaderna. Detta skulle kunna återspegla en förväntan om att kunna föra vidare ökande råvarukostnader till kund, säger Lindahl.

 

Syftet med SEB:s Finanschefsindex, som publiceras för artonde gången, är att fånga klimatförändringar i den finansiella miljön och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen. Hela rapporten finns tillgänglig på www.sebgroup.com\press.

 

För mer information kontakta

Ebba Lindahl, Head of Credit Research

08-506 232 08

ebba.lindahl@seb.se
Press kontakt

Elisabeth Lennhede

070-763 99 16

elisabeth.lennhede@seb.se