2010-08-30 13:05

SEB:s exponering mot HQ Bank helt säkerställd

I en svår situation för HQ Bank och dess kunder försöker SEB att underlätta för HQ Banks kunder då banken idag har begärts i likvidation vid Stockholms Tingsrätt. Såsom varande förvaringsinstitut och clearingbank, avvecklar SEB alla värdepappersaffärer under ordnade former.

SEB har en kreditexponering mot HQ Bank om 141 miljoner kronor, ett engagemang avseende värdepapperslån om nominellt 600 miljoner kronor och sedvanliga settlement-garantier motsvarande 307 miljoner kronor.

SEB:s sammanlagda fordran innebär ingen förlustrisk för banken då säkerheter i form av kassamedel, obligationer och aktier med god marginal överstiger denna fordran.  

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations
 08-763 85 01, 070-763 85 01

 
Press kontakt
Viveka Hirdman-Ryrberg , Informationsdirektör
 08-763 85 77, 070-550 35 00

 
SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden och Tyskland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.