2010-10-13 08:00

SEB:s China Financial Index: Affärsklimat och vinstförväntningar fortsatt upp i Kina - men nordeuropeiska företag ser ökad konkurrens

Toppchefer på nordeuropeiska dotterbolag i Kina räknar med ett fortsatt mycket positivt affärsläge på den kinesiska marknaden på kort sikt. Rejäla nyanställningar och fortsatt hög investeringstakt planeras för kommande sex månader.

Största utmaningen är inte längre kundefterfrågan. I den senaste undersökningen är det konkurrensen från internationella och lokala konkurrenter som pekas ut som det största orosmomentet.

Den kinesiska ekonomin växte med 10.3 procent andra kvartalet i år och Kina fortsätter att visa upp den högsta tillväxten av alla stora ekonomier i världen. Fortsatta ekonomiska stimulansåtgärder och fortsatt stora utlåning från de kinesiska bankerna bidrar till detta samtidigt som nu också exporten har vänt upp rejält.

  • Nordiska och tyska storföretag är inte längre oroliga för att tillväxten i Kina ska vika nämnvärt från den höga nivå som landet fortsätter att visa upp. I princip alla expanderar, främst genom nyanställningar. För ett år sedan angav 70 procent vikande efterfrågan som det största orosmolnet. För sex månader sedan var siffran 48 procent och idag är det bara 17 procent av företagen som oroar sig för vikande efterfrågan, säger Fredrik Hähnel, Chef för SEB Shanghai, som har skrivit rapporten.

Samtidigt räknar fler företag med ökande konkurrens.

  • Kina är en av världens mest konkurrensintensiva marknader. Många företag upplever att i princip alla deras viktiga internationella konkurrenter också är etablerade här. Ovanpå det så tillkommer allt fler och allt skickligare lokala konkurrenter. Något motsägelsefullt förväntar sig emellertid tre av fyra företag att de kommer öka sina marknadsandelar inom de närmaste sex månaderna, fortsätter Hähnel och tillägger att råmaterialkostnader och brist på kvalificerad arbetskraft är två andra utmaningar som företagen pekar ut.

Den expansiva finans- och penningpolitiken i Kina fortsätter på kort sikt medan administrativa åtgärder sätts in för att undvika en fastighetsbubbla. Samtidigt var inflationen uppe på 3.5 procent i augusti och alltfler bedömare tror att centralbanken snart höjer räntan.  Detta syns även i svaren från de nordiska och tyska företagen.

  • Hälften av företagen i vår undersökning tror att räntan höjs de kommande sex månaderna och 85 procent tror att den kinesiska valutan Renminbin fortsätter att stärkas mot US-dollarn, konstaterar Hähnel

Detta är den fjärde publiceringen av SEB: s Kina Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan Nordeuropa och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen omfattar totalt 12 frågor och omfattar områden som till exempel affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.seb.se

För mer information kontakta
Fredrik Hähnel, Chef för SEB Shanghai
+86 138 1680 99 77
Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR
08-7639916, 070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466