2010-03-17 08:00

SEB:s China Financial Index: Affärsklimat och investeringar upp i Kina - men nordeuropeiska företag ser pressade marginaler

Toppchefer på nordeuropeiska dotterbolag i Kina räknar med ett fortsatt mycket positivt affärsläge på den kinesiska marknaden på kort sikt. Företagen övergår nu till en mer offensiv expansionsstrategi med ökande investeringar och nyanställningar. Samtidigt faller vinstförväntningarna något vilket tyder på pressade marginaler med ökande tillverkningskostnader och ökad konkurrens.

 

Den kinesiska ekonomin växte med 8,7 procent förra året samtidigt som i princip hela övriga världen hade negativ tillväxt. Massiva ekonomiska stimulansåtgärder finansierat av rekordstor utlåning från de kinesiska bankerna ligger bakom en stor del av tillväxten samtidigt som privatkonsumtionen ökar och exporten nu har vänt upp.

 

-          När nordiska och tyska storföretag tittar i kristallkulan för 2010 är det ingen tvekan om att Kina har topprioritet i relation till andra marknader. Bolagen intar nu åter en mer offensiv strategi i Kina där 83 procent av storbolagen planerar fortsatta investeringar under de kommande sex månaderna. En femtedel av dessa planerar till och med stora investeringar, säger Fredrik Hähnel, Kundansvarig på SEB i Kina.

 

Samtidigt räknar fler företag med fallande vinster än tidigare vilket tyder på försämrade marginaler.

-          Över hälften av företagen i vår undersökning har tillverkning i Kina. Utifrån diskussioner med flera av dem, och baserat på statistik, ser vi att tillverkningskostnaderna har gått upp något främst som ett resultat av ökade råvarukostnader. Hälften av företagen tror också på en förstärkning av den kinesiska valutan framöver. Det i kombination med ökad konkurrens och överutbud i många sektorer gör att det blir svårt att höja priset på slutprodukterna. Istället drabbar det företagens marginaler, säger Hähnel.


Den kraftigt expansiva finans- och penningpolitiken i Kina har lyckats upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt men fler och fler ekonomiska bedömare varnar för överhettning om man inte bromsar nu när både exporten och privatkonsumtionen i Kina nu börjar ta fart. Fastighetspriserna har stigit kraftigt och tecken på inflation har börjat synas, vilket gör att allt fler tror på en mindre expansiv penning- och finanspolitik framöver. Detta syns även i svaren från de nordiska och tyska företagen.

 

-          Hälften av företagen i vår undersökning tror att renminbin (RMB:n) börjar öka i värde mot US-dollarn de kommande sex månaderna och mer än två tredjedelar tror på en eller flera räntehöjningar, säger Hähnel.

 

48 procent av respondenterna ser vikande kundefterfrågan som det största orosmolnet i Kina de kommande 6 månaderna medan 13 procent ser brist på kvalificerad arbetskraft som den största orosfaktorn. Andra viktiga frågor är komplexa regler och ökade råvarukostnader.

Detta är det tredje publiceringen av SEB: s Kina Financial Index, en unik undersökning som publiceras halvårsvis. Syftet är att spegla förändringar i uppfattning mellan Nordeuropa och tyska företag i Kina och underlätta förståelsen för den ekonomiska och finansiella utvecklingen i landet. Undersökningen omfattar totalt 11 frågor och omfattar områden som t.ex. affärsklimat, investeringsplaner, anställningsplaner samt synen på valutor och räntor. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.seb.se

 

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Fredrik Hähnel, Kundansvarig på SEB i Kina, +86 138 1680 99 77

Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se