2010-02-08 10:16

SEB:s Boprisindikator - En majoritet av hushållen tror på stigande bostadspriser

Fler än hälften tror på högre bostadspriser det kommande året och SEB:s Boprisindikator fortsätter att stiga . Hushållen tror som tidigare att reporänta ligger på strax under 1 procent om ett år och något fler hushåll planerar att binda räntan.

 

Av tillfrågade hushåll svarar 54 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 52 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser är 14 procent, jämfört med 15 procent förra månaden.


Andelen som tror på stillastående priser är 26 procent, jämfört med 28 procent i januari.


Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i februarimätningen på 40, en uppgång med 3 enheter sedan förra månaden.


Boprisindikatorn toppade sommaren 2007 på 65 och bottnade i slutet av 2008 på minus 62.


  • Hushållen tror på fortsatt låg boränta det kommande året. Låg ränta i kombination med lite ljusare utsikter för arbetsmarknaden får hushållen att tro på högre bostadspriser, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. 


Hushållen tror fortfarande att reporäntan kommer att ligga på ungefär 1,0 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,92 procent att jämföra med 0,96 procent förra månaden.

  • Hushållen litar på att Riksbanken håller sin prognos med extremt låg reporänta hela det kommande året, säger Gunilla Nyström 


Fortfarande få hushåll som planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är två procentenheter fler än förra månaden.


Av den andel av de tillfrågade hushållen som har bolån har drygt 21 procent bara bunden ränta, drygt 31 procent bara rörlig ränta och 47 procent en mix av rörlig och bunden ränta.Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 27 januari till den 3 februari 2010.

 _______________________________________
För ytterligare information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34

Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se