2010-01-13 10:03

SEB:s Boprisindikator - Drygt hälften tror på stigande bostadspriser


Mer än varannan tror på högre bostadspriser det kommande året och SEB:s Boprisindikator stiger marginellt. Andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser det kommande året faller visserligen något från förra månaden. Men andelen som tror på fallande priser faller mera. En allt större andel tror istället på stillastående priser. Få hushåll planerar att binda räntan och om ett år spår hushållen att reporäntan ligger på ungefär 1,0 procent.  

 

Av tillfrågade hushåll svarar 52 procent att de tror att priserna ska stiga det kommande året, mot 53 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser minskar till 15 procent från 17 procent förra månaden.


Andelen som tror på stillastående priser ökar till 28 procent från 24 procent.


Vi definierar SEB:s Boprisindikator som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i januarimätningen på 37, en uppgång med 1 enhet sedan förra månaden.


Boprisindikatorn toppade sommaren 2007 på 65 och bottnade i slutet av 2008 på minus 62.


  • Riksbanken har åter signalerat att reporäntan kommer att ligga kvar på en låg nivå under större delen av 2010. Det i kombination med förhoppningar om en stabilare utveckling i svensk ekonomi har sannolikt bromsat de senaste månadernas negativa trend i Boprisindikatorn, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström. 


Hushållen tror fortfarande att reporäntan kommer att ligga på ungefär 1,0 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 0,96 procent att jämföra med 0,99 procent förra månaden.


Fortfarande få hushåll som planerar att binda räntan

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en procentenhet färre än förra månaden.

- Hushållen vill utnyttja att den korta boräntan kommer att vara billigast ett bra tag framöver, säger Gunilla NyströmDemoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden den 4 till den 11 januari 2010.


 _______________________________________
För ytterligare information kontakta:

Gunilla Nyström, privatekonom på SEB: 08-763 65 81, 070-762 15 34

Presskontakt: Elisabeth Lennhede, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se