2010-03-17 15:03

SEB:s årsredovisning på nätet

Från och med i morgon, den 18 mars, kl.15.00 finns SEB:s årsredovisning på www.sebgroup.com.

Även rapporten avseende Capital Adequacy and Risk Management (Pelare 3) i enlighet med kapitaltäckningsdirektivet finns på www.sebgroup.com och kompletterar informationen i SEB:s årsredovisning.

Den förkortade versionen, årsöversikten, finns tillgänglig på hemsidan tisdagen den 23 mars.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com..

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85 01, 070-763 85 01
Annika Halldin, Financial Information Officer, 08-763 85 60, 070-379 00 60
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77