2010-11-29 07:45

SEB växlar upp och öppnar kontor i Hong Kong

Den asiatiska marknaden växer i betydelse för  allt fler nordiska och tyska kunder. SEB avser därför att under mitten av 2011 öppna ett kontor i en av regionens viktigaste finansiella nav - Hong Kong.

- Hong Kong är idag det tredje största finansiella centret i världen efter New York och London och får allt större betydelse som sådant tack vare tillväxten i Asien, och då särskilt Kina, SEB:s kunder ökar också sin närvaro i regionen, säger Magnus Carlsson, chef för divisionen Stora företag & Institutioner.

- De stora tillgångsvärden som byggs upp liksom de nya marknader som öppnar upp i Asien ger en enorm möjlighet för såväl våra institutionella som företagskunder. Vår strävan är att ge både nuvarande och framtida kunder den bästa möjliga servicen för att underlätta för dem i deras ambitioner och strategier genom ett starkt finansiellt erbjudande som också möter marknadens villkor, avslutar Carlsson.

Genom öppnandet av kontoret i Hong Kong, stärker SEB ytterligare sin närvaro i Asien och SEB:s kunder kommer att kunna ta del av ett starkt produkt- och tjänsteutbud i en viktig region. Sedvanlig  tillståndsprövning har påbörjats. SEB har varit verksamt i Asien i mer än 30 år genom sina kontor i Peking, Singapore, Shanghai och New Dehli.

För mer information kontaktaPresskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.