2010-02-19 10:39

SEB Trygg Liv - marknadsledande på Livförsäkringsmarknaden

Idag den 19 februari publicerar Försäkringsförbundet branschens marknadsandels-statistik för 2009. SEB Trygg Liv är för första gången sedan 1997 marknadsledande på den totala livförsäkringsmarknaden på rullande tolvmånadersbasis. Marknadsandelen uppgick till 15,4 procent, en uppgång med 2,2 procentenheter jämfört med 2008.

SEB Trygg Liv förstärker sin ledande position på fondförsäkringsmarknaden. Marknadsandelen uppgick till 26,5 procent att jämföra med 24,4 procent 2008. Förändringen beror bland annat på en fortsatt stabil försäljningsutveckling av tjänstepensionsförsäkring samt en ökad försäljning av produkten Kapitalförsäkring.
Fonder under förvaltning uppgick vid utgången av 2009 till drygt 120 miljarder (90 miljarder) vilket är en ökning med 33 procent jämfört med 2008.

I snitt fick fondförsäkringskunden 21,2 procent i avkastning under 2009.

Fjärde kvartalet enskilt
SEB Trygg Livs marknadsandel på livförsäkringsmarknaden beräknad på enskilda kvartal är 18,4 procent för fjärde kvartalet 2009 jämfört med 13,7 procent under fjärde kvartalet 2008. Inom fondförsäkring uppgår marknadsandelen för fjärde kvartalet enskilt till 29,6 procent jämfört med 27,3 procent för motsvarande period 2008. Marknadsandelen för tjänstepensionsförsäkring uppgår till 21,6 procent en ökning med 1,1 procentenhet för motsvarande period 2008.

- De fortsatt höga marknadsandelarna gör SEB Trygg Liv till en av de mest framgångsrika aktörerna på marknaden. Denna position har vi nått genom målmedvetet och systematiskt arbete inom alla delar av bolaget. Bland annat har vi stärkt vår distribution och vårt fondutbud främst genom lansering av strategifonderna. Strategifonderna är en väl balanserad fondlösning med olika tillgångsslag och risknivåer som vi ser tilltalar både befintliga och nya kunder, säger Jan Stjernström, chef SEB Trygg Liv Sverige.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Jan Stjernström, chef SEB Trygg Liv Sverige, telefon: 08-785 11 25
Presskontakt: Gunilla Svensson, SEB Trygg Liv, telefon: 073-925 11 71