2010-04-27 11:46

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan till 5 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juni 2010 från 3 till 5 procent före skatt och kostnadsavdrag.

- Efter den djupa finanskrisen har världens börser nu börjat återhämta sig rejält. Detta i kombination med god kapitalförvaltning har lett till en förbättrad konsolidering, vilket nu ger oss utrymme att ytterligare höja återbäringsräntan, säger Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 mars 2010 105 procent, solvensgraden uppgick till 174 procent och aktieexponeringen i portföljen var cirka 40 procent. Totalavkastningen per den 31 mars 2010 var 3,2 procent.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv,
08- 785 11 01, 070-656 12 82
Gunilla Svensson, informatör, telefon 073-925 11 71