2010-01-20 12:04

SEB Trygg Liv får fortsatt förtroende att förvalta privatanställda tjänstemäns pensioner i ITP

ITP är det tjänstepensionsavtal som omfattar privatanställda tjänstemän. 2006 genomfördes den första upphandlingen till ITP där SEB Trygg Liv utsågs till ett av de valbara bolagen. Idag blev det klart att SEB Trygg Liv, i konkurrens med 11 andra fondförsäkringsbolag, är ett av fem bolag som fått fortsatt förtroende att förvalta 1,3 miljoner privatanställda tjänstemäns pensioner.

- Vi är mycket glada att vi fått fortsatt förtroende att leverera pensionslösningar till medlemmarna inom ITP. Vår långa erfarenhet av att bygga pensionslösningar och vår finansiella styrka ger oss bra förutsättningar att säkerställa en bra pension till medlemmarna. Såväl vår entrélösning SEB Pension ITP som hela vårt fonderbjudande speglar vikten av att sprida riskerna när man sparar till sin pension säger Jan Stjernström, VD SEB Trygg Liv Sverige.


Upphandlingen gäller för de kommande tre åren. SEB erbjuder 22 fonder med varierande inriktning och risknivå. Flera fonder med så kallade alternativa tillgångsslag ingår i utbudet till exempel fastighetsfond och hedgefond, vilket ger kunden möjlighet att skapa väldiversifierade fondportföljer. De kunder som inte vill sätta samman en egen fondportfölj erbjuds entrélösningen SEB ITP Pension. Lösningen skiljer sig från en vanlig generationsfond genom att nedtrappningen i risknivå under placeringstiden kan hanteras mer individuellt med hänsyn till vald tidpunkt för pension. Försäkringens utveckling kan följas dagligen på SEB:s internetkontor.

 


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 september 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 233 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 295 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Jan Stjernström, VD SEB Trygg Liv Sverige, tel 08-785 11 25

Gunilla Svensson, informatör SEB Trygg Liv, tel 073-925 11 71