2010-04-15 10:15

SEB Research och SEB Enskilda Research utser nya chefer

Ny Global Chef för Enskilda Research, ny Chefstrateg inom Enskilda Research och ny Global Chef för Trading Strategy

 

SEB Enskilda Equities har utsett Fredrik Carlsson till ny Global Chef för Enskildas Aktieanalys. Fredrik har tidigare ansvarat för Aktieanalys för Enskilda i Stockholm, men kommer nu att ta ett globalt ansvar för SEB Enskildas analys.

 

Henrik Mitelman har utsetts till Chefstrateg inom Enskilda Equities, och kommer att ingå i Enskilda Equities ledningsgrupp. Henrik har arbetat som analytiker på SEB sedan år 2000 och har de senaste tre åren varit Global Chef för SEB:s analysenhet Trading Strategy.

 

SEB Research har utsett Johan Javeus till ny Global Chef för Trading Strategy. Johan har sedan 2004 arbetat som analytiker på SEB och har de senaste åren varit Chef för Valutaanalys inom SEB. 

  

 

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

 

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:

Anders Johnsson, global chef Trading & Capital Markets, SEB, 08-50623120

Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB 08-763 9916, 070-763 99 16, elisabeth.lennhede@seb.se