2010-04-16 12:14

SEB publicerar redogörelse för ersättningar enligt FI:s krav

Idag presenterar SEB sin definition av risktagare mot bakgrund av Finansinspektionens nya regler kring rörliga ersättningar (FFFS 2009:6). Ta del av hela redogörelsen på www.sebgroup.com.

 

SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige, Tyskland och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden, Ukraina och Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 31 december 2009 uppgick koncernens balansomslutning till 2 308 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.

_____________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 070-550 35 00