2010-09-27 08:30

SEB lanserar aktieobligation där del av avkastningen går till Cancerfonden

SEB lanserar en aktieobligation för privatsparare där den första procentenheten av den årliga avkastningen, under förutsättning att den är positiv, går till Cancerfonden till stöd för cancerforskning. Teckningsperioden som löper fram till den 5 november sammanfaller med årets Rosa Bandet-kampanj som Cancerfonden genomför varje år och som uppmärksammar bröstcancer.

Aktieobligation Rosa Bandet Emerging markets, som den aktuella aktieobligationen heter, är en placering med kapitalskydd och med möjlighet till en årlig avkastning under fem år. Rosa Bandet Emerging markets är kopplad till en korg av tio specifika aktier på börser i olika tillväxtländer som till exempel Brasilien, Kina och Indien.

Obligationen är konstruerad så att investeraren varje år får en avkastning på mellan 0 och 10 procent beroende på hur det går för de underliggande aktierna baserat på kursen när obligationens löptid startar den 10 november. Utvecklingen stäms av i november varje år under fem år för att bestämma den årliga avkastningen.

Den stora skillnaden mot en vanlig aktieobligation är att den första procentenheten av en eventuell positiv avkastning går till Cancerfonden. Den totala avkastningen kan alltså maximalt bli 11 procent per år då en procentenhet av detta går till Cancerfonden och resten till investeraren.

- SEB har under flera år samarbetat med Cancerfonden. Nu har vi glädjen att erbjuda våra kunder en ny placering i samband med Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj där en del av avkastningen går till ett för oss och för många av våra kunder angeläget ändamål - att bekämpa cancer, säger Jonas Lundberg, som är ansvarig för strukturerade placeringsprodukter på SEB.

Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning och förra året delades 375 miljoner kronor ut till bland annat forskningsprojekt och forskartjänster. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. För att nå så många människor som möjligt, driver Cancerfonden varje år två stora kampanjer: Rosa Bandet, som uppmärksammar bröstcancer, och Mustaschkampen som fokuserar på prostatacancer.

- Ett viktigt led i arbetet med att bidra till en positiv samhällsutveckling är att erbjuda våra kunder fler möjligheter att också vara med och bidra. Det är roligt att vi nu, genom att göra en av de saker vi är bäst på - ta fram bra placeringar - ger våra kunder möjligheten att vara med och stödja kampen mot cancer, säger Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef på SEB.

Själva placeringen Rosa Bandet Emerging markets är lämplig för investerare som föredrar årlig avkastning framför tillväxt och ska närmast jämföras med räntealternativ. Oavsett om avkastning erhålls eller ej, återbetalas obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.

För mer information kontakta
Jonas Lundberg, chef Structured Derivates
070-770 18 97
jonas.x.lundberg@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.