2010-10-04 16:14

SEB har tecknat nytt ramavtal med Riksgäldskontoret avseende betalningstjänster för statliga myndigheter

Riksgäldskontoret har idag tecknat ramavtal om betalningstjänster med SEB. Avtalet berör 240 myndigheter och gäller statliga betalningar som bland annat skatter, barnbidrag och pensioner på ca 4 755 miljarder kronor per år.

 

Avtalsperioden löper från 1 april 2011 till och med 31 mars 2015 med option till förlängning med två år.

SEB har haft Ramavtal med Riksgälden och myndigheterna sedan 1994.  

 

 

För mer information kontakta
Stefan Säfström, Client Executive SEB
Merchant Banking
08-763 78 74. 
Press kontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.