2010-12-15 07:00

SEB första nordiska bank med tjänster för internationella kinesiska yuan (CNH)

SEB lanserar idag en rad tjänster för cash management, trade finance och valutahandel med den nya internationella kinesiska valutan CNH. SEB är den enda nordiska bank och en av de första internationella bankerna att erbjuda sådana tjänster. Detta kommer att ge SEB:s kunder tillgång till den nya CNH-marknad som startade i Hongkong i juli i år och som kan komma att bli en av världens viktigaste valutamarknader de kommande åren.

Utländska exportörer och importörer kommer nu att kunna fakturera i kinesiska yuan vilket ger flera fördelar, bland annat förbättrade marginaler, eftersom CNH för närvarande handlas till en starkare kurs än den inhemska valutan CNY. För investerare innebär introduktionen av CNH att en ny marknad växer fram och under de närmaste åren förväntar SEB att CNH blir en viktig del av varje större placeringsportfölj. SEB kan nu hjälpa även investerare som vill få exponering mot kinesiska yuan men inte har tillgång till CNY och inte kan använda FX derivat (NDFs).

- Sedan juli 2010 är CNH en fullt konvertibel valuta. Detta öppnar upp en rad nya möjligheter för organisationer som har gränsöverskridande handel med Kina, och för investerare och för utländska centralbanker att använda CNH som reservvaluta, säger Petter Sandgren, chef för Trading på SEB i Asien.

- Den kinesiska valutan blir allt mer internationell de närmaste åren, och vi har utvecklat våra nya tjänster som svar på detta. Kina är en allt viktigare marknad för våra kunder, och tillsammans med våra befintliga erbjudanden från SEB-kontoret i Shanghai kan vi nu ge dem ett heltäckande utbud av tjänster i Kina, både på fastlandet och utanför.

För mer information kontakta
Petter Sandgren, Head of Trading, SEB Asia
+65 9653 2940
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.