2010-10-20 14:17

SEB bland de fem främsta i Norden inom klimatarbete

SEB är ett av de fem företag i Norden som  arbetar bäst med klimatfrågan, enligt Carbon Disclosure Projects (CDP) årliga kartläggning.

SEB får en A-rating på CDP:s nya index CPLI om hur väl företagen genomför insatser för att reducera koldioxidutsläpp och motverka klimatförändring. SEB placeras också som tolfte företag av 200 i CDP:s index CDLI som visar hur företag mäter och rapporterar koldioxidutsläppen. SEB är det enda tjänsteföretaget bland de 20 främsta.

 - Vi har en hög ambitionsnivå för vårt hållbarhetsarbete. Det är därför roligt att vi får detta erkännande från CDP att vårt arbete är på rätt väg. Det finns dock mycket kvar att göra. Arbetet med att integrera hållbarhet i affären är ett arbete som egentligen inte har ett slut, säger Bo Magnusson, SEB:s vice VD och Ordförande i bankens Hållbarhetskommitté.

Att utveckla strategier för att bemöta klimatfrågan är en av bankens affärsprioriteringar och omfattar både SEB:s direkta och indirekta påverkan på miljön. Sedan 2009 har SEB ett mål om att sänka koldioxidutsläppen från den egna verksamheten med 45 procent till år 2015. SEB är också ett klimatkompenserat företag i enlighet med Kyotoprotokollet.

- Vi har under det senaste året arbetat med att kartlägga hållbarhetsrisker och möjligheter i vår verksamhet.  Vi lägger stort fokus på att utveckla så kallade sektorpolicys och koncerngemensamma ställningstaganden för att vägleda våra affärsbeslut inom olika branscher framöver, säger Cecilia Widebäck West, Hållbarhetschef på SEB.

Som ett led i att höja medvetenheten inom hållbarhetsområdet och för att öka spridningen av SEB:s och andras insatser så har SEB tagit fram en webbaserad mötesplats (www.sebgroup.com/sustainableperspectives).  Carbon Disclosure Project (CDP) är världens största oberoende kartläggning av storföretagens ambitioner i klimatfrågan. De har rapporterat om företags utsläpp av växthusgaser och strategier för att förhindra klimatförändring i 10 år. Totalt har närmare 3 000 företag i 60 länder besvarat årets undersökning. Vid ett möte i Stockholm på onsdagen presenterades den Nordiska rapporten som omfattar de 200 största börsföretagen i Norden.

För mer information kontakta
Cecilia Widebäck West, Hållbarhetschef på SEB
08-7638255, 070-7638255
cecilia.wideback-west@seb.se

Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef SEB
08-763 9947, 076-397 5466
ola.kallemur@seb.se

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.