2010-10-25 10:46

Rikard Josefson ny chef för Global Transaction Services

Rikard Josefson har utsetts till ny global chef för Global Transaction Services (GTS) och tillträder sin nya befattning 1 januari 2011. Rikard Josefson är för närvarande chef för Region Öst och ställföreträdande chef för Kontorsrörelsen Sverige och har en lång bakgrund inom SEB från verksamheterna Kontorsrörelsen samt Stora företag och Institutioner. Rekryteringsprocessen av  Rikard Josefsons efterträdare har påbörjats.

Affärsområdet GTS har tre affärsenheter; GTS Corporates, GTS Banks och GTS Financial Institutions. Till dessa kundsegment erbjuder GTS tjänster inom bland annat cash management, leasing & factoring, handelsfinansiering och depåförvaring.

SEB:s cash management-erbjudande är idag globalt topprankat när det gäller e-teknologi och kundnöjdhet. SEB är den ledande leverantören av depåtjänster i Norden och Baltikum, en mycket stark aktör inom handelsfinansiering globalt och dominerande på SEB:s viktigaste marknader i norra Europa. Affärsområdet GTS har 770 anställda i 17 länder.

  

För mer information kontakta Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR
08-7639916, 070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se

 

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.