2010-10-05 07:00

Påminnelse: SEB presenterar Eastern European Outlook

Några centrala ämnen som tas upp: Östeuropa - den region som drabbades hårdast av global kreditkris och recession - har på flera håll återhämtat sig snabbare än Västeuropa. Fortsätter den exportdrivna återhämtningen trots ökade globala risker och hakar inhemsk efterfrågan i uppgången? Går stålbadspolitiken i Baltikum mot sitt slut och vad betyder helgens parlamentsval för Lettland? Återfår Ryssland sin tidigare tillväxtglans med stöd av höga råvarupriser? Fortsätter Polens positiva trend trots finanspolitisk åtstramning? Är Ukrainas överraskande positiva start på 2010 bestående och vad betyder det senaste IMF-lånet för ekonomin och förtroendet?

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och ges ut två gånger per år.

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, Baltikum- och Polenansvarig samt chefredaktör för Eastern European Outlook, SEB Ekonomisk Analys, och Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina, SEB Ekonomisk Analys.

Tid: Onsdag 6 oktober 2010
  Publicering av Eastern Europen Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

 

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern som betjänar 400 000 företag, institutioner och 5 miljoner privatpersoner. SEB erbjuder universalbankstjänster i Sverige och de tre baltiska länderna Estland Lettland och Litauen. Banken har också lokal närvaro i övriga Norden och Tyskland och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i ledande finansiella centra. Den 30 juni 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 318 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 328 miljarder kronor. Koncernen har cirka 19 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.