2010-09-23 08:30

Påminnelse: Inbjudan till presskonferens

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2010

Vad hände med hushållens förmögenhet under andra kvartalet?
Lyckades stigande bostadspriser kompensera för fallande börskurser?

 

SEB:s Sparbarometer visar hur de svenska hushållens sparande och balansräkning utvecklats under det andra kvartalet 2010. Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.

 

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström presenterar Sparbarometern och svarar på frågor.

 

Tid: Torsdagen 23 september kl. 11.30-12.30
Plats: Sergels Torg 2, Stockholm
Välkomna!


För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom, SEB

070-762  15  34

gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt

Eva Odefalk

073-523 77 21

eva.odefalk@seb.se